Categorieën
hs

20

Hoe benijdenswaardig zijn ouders die elk wapenfeit van hun kinderen weten toe te schrijven aan hun eigen uitmuntendheid, alsof hun kinderen perfecte geknede poppen van klei zijn en alsof ouders perfecte poppen van klei kunnen kneden.